Wereldklas


Met plezier initieerde ik de Eerste Kunstklas voor moeders en de Creatieve school, een wereldklas moeders met 9 nationaliteiten. Kunst & Fantasiemeesters is een innovatief lesprogramma ontwikkelt voor kunst- en cultuureducatie. Als artistiek leider, coördinator en uitvoerend docente ontwikkelde ik hiervoor Kunsttheorie- en multidisciplinaire Kunstpraktijklessen. Deze eenjarige Culturele opleidingen waren tijdelijk op locatie Vianney-centrum te Amsterdam Noord. Dit initiatief vond Burgemeester Eberhard van der Laan wel een persoonlijk bezoek waard.

De Wereldklas is een ParticipatieProject mede mogelijk gemaakt dankzij een samenwerking met St.Combiwel Ondernemend Wel | OBA Nieuwendam | Triple P Positief Pedagogisch Programma

Over ZiAQUA

Kalai de Rooij, 2010
Ziaqua is de meest eigenzinnige ondernemer van Noord omdat ze op geheel eigenwijze haar klassen voorbereid.Goed qua opbouw, leuk qua uitvoering, helder qua uitleg en vrij qua denken. Hierdoor ontwikkelen wij ook een andere kijk op ‘het leven’.

Annemieke van Westerloo, 2010
Sinds een paar maanden volg ik de Kunstklas van Ziaqua. Ziaqua weet mij elke keer te verrassen. Met haar manier van lesgeven slaat zij elke keer nieuwe wegen in en weet ze mij, te motiveren en triggeren, enthousiasmeren door haar eigen enthousiasme en visie op de kunst. Ze leert mij naar kunst te kijken, erover na te denken, te maken op een manier zoals ik nog nooit gedaan heb.

Sabrina Asma, 2010
Ziaqua is naar mijn mening de meest eigenzinnige onderneemster van Noord, omdat zij ondanks dat zij niet over een vaste ruimte beschikt toch heel veel verschillende soorten mensen bereikt met haar lessen. Zij is heel creatief in het bedenken van cursussen, waarmee zij andere mensen enorm inspireert. Ik volg momenteel haar Kunstklas en ontdek een hele nieuwe wereld.