Tekenlessen 1


Waterplaneet in Tekenkunst

ZiAQUA verzorgt als tekendocent met het thema ‘Onze Waterplaneet ‘ een gehele schooldag. Een schooldag met een warm hart voor natuurschoon & schoon water wereldwijd. Verbeeldt je een wereldreis, eenvoudig met inktpen.

Zwem je mee de wereld rond? Plons!! Heb jij een lange adem?
Overal om ons heen is zuurstof, echter onzichtbaar. 
Juf Ziaqua neemt je mee op wereldreis in haar eigen tekenfilmpje. Onderwater zijn de eerste micro zuurstofmakers nu levendig zichtbaar. Fytoplankton is essentieel voor onze zuurstof-cyclus wereldwijd, zo ook saharastof, walvispoep en waterplanten.

Via het film-tekenboek op het digibord neem Ziaqua jullie mee op reis. Dit filmpje is ter inspriatie voor de tekenles(sen) die volgt (en).  

We leven samen in één lichaam, ons thuis is onze waterplaneet Aarde. Ervaar de wonderlijke schoonheid van haar adem en hartslag; de oceaancirculatie is voortdurend in beweging. Ontdek en onderzoek de geheimen van de diepzee. 

Activisten zetten zich wereldwijd in om onze aarde te beschermen. Het initiatief van Greta Thunberg met haar Schoolstaking en ‘Het Klimaatboek’ heeft zij wereldwijd impact. Om de disbalans, de klimaatverandering meer te begrijpen, onderzoeken we eerst de aarde als een gezond lichaam in natuurlijke balans.

Met de technieken contour- en compositietekenen creëren we samen de Oerzee.

Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie PO Kerndoel 56 | Mens en samenleving PO Kerndoel 39 | Natuur en Techniek PO Kerndoel 41 | Ruimte PO Kerndoel 50 | Biologie PO Kerndoel 46

© Concept Ziaqua 2024 ~ 2022

Neem contact op voor meer info