Tekenlessen 1


Waterplaneet in Tekenkunst

ZiAQUA verzorgt als Creatief inval docent met het thema ‘Waterplaneet O2‘ een gehele schooldag. Een schooldag met een warm hart voor natuurschoon & schoon water wereldwijd. Verbeeldt je een wereldreis, eenvoudig met inktpen.

Zwem je mee de wereld rond? Plons!! Heb jij een lange adem?
Overal om ons heen is zuurstof, echter onzichtbaar. 
Juf Ziaqua neemt je mee op wereldreis in haar eigen tekenfilmpje ‘O2 Waterwereld’. Onderwater zijn de eerste micro zuurstofmakers nu levendig zichtbaar. Fytoplankton is essentieel voor onze zuurstof-cyclus wereldwijd, zo ook saharastof, walvispoep en waterplanten.   

Wereldwijd & Lokaal

Eenvoudig met ‘Inktpen & papier’ maken we stapsgewijs kennis met de Zuurstofcyclus – de ademhaling en hartslag – van zowel je eigen lichaam als het rijke oceaanleven. Maak wereldwijd kennis met kustlijnen en levende dijken; riet, zeewier, kelpwoud, mangrovebossen en koraalriffen. 

Memory Oerzee

Heb je al eens zeevonk gezien in onze Noordzee? Een schitterend natuurfenomeen! Met Inktpen & Oerkrijt & Aquarelverf maken we samen het oneindige memory spel Oerzee van groot formaat. 

Zie ‘Waterplaneet O2’  Deel 1 | Woestijnen & Poolijs in Tekenkunst dit ter inspiratie voor de Tekenlessen.

PO Onderwijs Beeldend Tekenlessen | groep 5 en groep 6

Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie PO Kerndoel 56 | Mens en samenleving PO Kerndoel 39 | Natuur en Techniek PO Kerndoel 41 | Ruimte PO Kerndoel 50 | Biologie PO Kerndoel 46

Vliegende woestijn

Over klimaatverandering | PO Onderwijs aanvullend voor groep 7 en groep 8 

Windstroom Calima; het Saharastof de ‘Vliegende woestijn’ dat onlangs Nederland passeerde op doorreis naar het Amazone Regenwoud, dwarrelde neer voor mijn ogen langs de oevers van het IJmeer. Het Afrikaanse Saharastof kon ik aanraken op de keien; gefascineerd hierdoor, bood dit mij stof tot nadenken…

We leven samen in 1 lichaam, ons thuis is onze waterplaneet Aarde. Ervaar de wonderlijke schoonheid van haar adem en hartslag; de cycli en ritmepatronen. Om de disbalans, de klimaatverandering meer te begrijpen, onderzoeken we eerst de aarde als een gezond lichaam in natuurlijke balans.                              

Zie ‘Waterplaneet O2’  Deel 1 | Woestijnen & Poolijs in Tekenkunst dit ter inspiratie voor de Tekenlessen.

Activisten zetten zich in om deze zuurstofrijke ecosystemen te beschermen; mede een ‘initiatief van Greta Thunberg’ met haar Schoolstaking en ‘Het Klimaatboek’ heeft zij wereldwijd impact.

© Concept Ziaqua 2023 ~ 2022

Neem contact op voor meer info