Tekenlessen 1


Waterplaneet in Tekenkunst

Het oneindige verhaal over onze waterplaneet Aarde in meditatieve tekenlijnen.

ZiAQUA verzorgt als Creatief inval docent met het thema ‘O2 Waterwereld‘ een gehele schooldag. Een schooldag met een warm hart voor natuurschoon & schoon vitaal (drink)water wereldwijd. Verbeeldt je een wereldreis, eenvoudig met inktpen.

Plons!! Heb jij een lange adem?
Overal om ons heen is zuurstof, echter onzichtbaar. 
Juf Ziaqua neemt je mee op wereldreis in haar eigen tekenfilmpje ‘O2 Waterwereld’. Onderwater zijn de eerste micro zuurstofmakers nu levendig zichtbaar. Fytoplankton is essentieel voor onze zuurstof-cyclus wereldwijd, zo ook saharastof, walvispoep en waterplanten.   

Wereldwijd & Lokaal

Eenvoudig met ‘Inktpen & papier’ maken we stapsgewijs kennis met de Zuurstofcyclus – de ademhaling – van zowel je eigen lichaam als het rijke oceaanleven. Maak wereldwijd kennis met kustlijnen en levende dijken; riet, zeewier, kelpwoud, mangrovebossen en koraalriffen. Activisten zetten zich in om deze zuurstofrijke ecosystemen te beschermen. Het is een geschenk dat wij schoon kraanwater kunnen drinken! Echter is dit niet vanzelfsprekend.

Memory Oerzee

Heb je al eens zeevonk gezien in onze Noordzee? Een schitterend natuurfenomeen! Met Inktpen & Oerkrijt & Aquarelverf maken we samen het oneindige memory spel Oerzee van groot formaat. 

Zie resultaten tekenleerlingen FB ziaqua en FB Moulen Art

Vliegende woestijn

We leven samen in 1 lichaam, ons thuis is onze waterplaneet Aarde. Ervaar de wonderlijke schoonheid van haar adem en hartslag; de cycli en ritmepatronen. Om de disbalans, de klimaatverandering te begrijpen, onderzoek ik eerst de aarde als een gezond lichaam in natuurlijke balans. Hoe meer ik leer, des te groter is het besef van het mysterie en de levenspuls dat zijn weg zoekt in verbinding met zijn omgeving. Het zeeleven blijft me verbazen in al haar expertises, bovenal het vervolgen van verre zeeroutes al miljoenen jaren lang …Deze natuurlijke wereldreizen fascineren me. Het Saharastof de ‘Vliegende woestijn’ dat onlangs Nederland passeerde op doorreis naar het Amazone Regenwoud, dwarrelde neer voor mijn neus, dit tijdens mijn Waterwandeling langs de oevers van het IJmeer. Het Saharastof kon ik aanraken op de keien; gefascineerd hierdoor gaf het mij stof tot nadenken…

Een visioen; dankbaar heb ik nu een handvat gevonden om de adem, de zuurstof cyclus van onze waterplaneet, te verbeelden in Tekenkunst. Een poging het complexe te doorgronden en te vereenvoudigen in meditatieve tekenlijnen.Ga je mee op Wereldreis? Op een lange Adem & Hartslag van onze Atlantische oceaan.

Deel 1 | Woestijnen & Poolijs in Tekenkunst dient ter inspiratie voor de Tekenlessen.

© Concept Ziaqua 2022

Het zichtbare Sahara-stof dat onlangs boven Nederland vloog, trok me dichterbij; op rondreis naar Vulkaaneilanden op een afstand van 100 km voor de kust van de Sahara, Afrika. Samen op snorkeltocht, met mijn jongste dochter, langs de kustlijn van Isla Graciosa. Alhier werden wij geraakt door wonderschoonheid. Helemaal in ons element; eindeloze ruimte, vulkanen, gestolde lavazeeën, lavagrotten, zoutmeren en het kristalhelder kleurenpallet van de Atlantische oceaan.
De Chinijo archipel is, op het eiland Graciosa na, onbewoond en sinds 1986 beschermd als natuurgebied. Het is een klein vulkaaneiland, 29 km in doorsnee en kent geen asfaltwegen, enkel zandvlakten. De oceaan is hier zuurstofrijk en lichtgevend, dit mede dankzij vulkanisch silica en sahara-stof Calima als voedsel voor diatomeeën. 

Je kunt mijn reis volgen op INSTA #ziaqua8

Neem contact op voor meer info